КОМПАНІЯ "АГРО-ВІГС"
+38 (096) 031-31-41 +38 (066) 724-18-36

Налаштування сепаратора

ВКЛЮЧЕННЯ МАШИНИ

1. Установити ручку "Подача зерна" в положення "0".
2. Заповнити бункер зерном до вказаного рівня.
3. Перевести ручку "Мережа" в положення "Вкл.", і за наявністю напруги має загорітися індикатор "Мережа" і червной індикатор "Викл." Якщо індикатор "Мережа" горить, а індикатор "Викл." не горить, необхідно обнулити кнопку "Стоп аварійний".
4. Включити живлення частотного конвертора, нажавши зелену кнопку "Вкл.", при цьому загорається зелений індикатор. Установити ручку "Регулятор потужності імпеллера" в середнє положення.
5. Перевести ручку "Пуск" в положення "Вкл.", при цьому електродвигун імпеллера починає плавно набирати оберти з виходом на задану величину.
6. Виключення машини відбувається в протилежному порядку.
7. Аварійне виключення машини відбувається натисканням долоні на кнопку "Стоп аварійний".

НАЛАШТУВАННЯ МАШИНИ НА РОБОЧІ РЕЖИМИ

Режим первинної очистки

1. Включити машину, як зазначено вище.

2. Установити поворотні шторки в таке положення, при якому будуть перекриті зворотні лотки, а поворотні шторки між 1-м і 2-м лотками і між 4-м і 5-м лотками знаходяться в нейтральному положенні.

3. Перевести заслонку бункера в положення "Відкрито" і, повертаючи ручку "Регулятор потужності імпеллера", досягти максимально можливого потоку повітря, при цьому не допускаючи викидів зерна через відвід легких фракцій разом з відпрацьованим повітрям. В такому режимі, якщо правильно налаштувати, машина може видалити від 30 до 60% сміття з вихідного материалу в залежності від якості зерна. Під час роботи машини в такому режимі очищене зерно будет подаватися з будь якого лотка.

Режим попередньої очистки


1. Включити машину.

2. Установити поворотні шторки в таке положення, коли будуть перекриті зворотні лотки, а поворотні шторки між 1-м і 2-м лотками і між 4-м і 5-м лотками знаходятся в нейтральному положенні.

3. Перевести заслонку бункеру в положення 0.5:1 і, повертаючи ручку "Регулятор потужності імпеллера", встановити таке співвідношення "зерно-повітря", при якому в 4 і 5 лотки будуть попадати сміттєві фракції, що перебувають у вихідному матеріалі. Очищене зерно буде попадати у всі інші лотки. Виробничу потужність машині в такому режимі задає оператор, в залежності від культур, що очищуються і рівня забрудненості вихідного материала.

 

Режим калібровки

1. Включити машину.

2. Установити поворотні шторки в таке положення, при якому будуть перекриті зворотні лотки, а поворотні шторки між 1-м і 2-м лотками і між 4-м і 5-м лотками знаходяться в нейтральному положенні.

3. Перевести заслонку бункеру в положення 0.5:1 і, повертаючи ручку "Регулятор потужності імпеллера", встановити однакову пропорцію виходу зерна в 2-му і 5-му лотках готових фракцій. Якщо треба збільшити виробничу потужність машини, тоді, відкриваючи заслонку бункера, збільшити подачу зерна і одночасно збільшити подачу повітря, досягаючи раніше наведених пропорцій зерна на виході з 2-го і 5-го лотків. Якщо налаштування машини правильне, в перший лоток будуть попадати камні, в другий найбільш важке і велике зерно (товарне чи посівне), в третій – легше зерно (товарне чи посівне), в четвертий і п'ятий лотки – бите зерно, половинки, зерно, вражене клопом черепашкою і різні домішки (фуражне зерно). Поворотом ручки управління шторками регулюється якість калібровки. Для більшої якості калібровки можна задіяти проміжні фракції.

 

Налаштування поворотних шторок

Під час роботи машини на вищезазначених режимах, крім режима калібровки, положення поворотних шторок за замовченням обирається таке, коли зворотні лотки перекриті, а поворотні шторки між 1-м і 2-м лотками і між 4-м і 5-м лотками знаходяться в нейтральному положенні.

Під час калібровки зерна оператор може регулювати якість вихідного зернового матеріалу поворотними шторками.

При необхідності отримання відкаліброваного зернового матеріалу вищого класу можна задіяти зворотні лотки, відкриваючи зворотні шторки, що їх перекрили, на таку величину, що визначається на практичному досвіді.

Підключення зворотних лотків дозволяє виокремити зерно, що має такий розмір і вагу, при яких воно падає на межу фракцій, що розділяються і може потрапити в будь який з розташованих поруч лотків. Такий прийом дозволяє відправляти "прикордонне" зерно на повторну калібровку.

Будь які маніпуляції з поворотними шторками для зерна різного виду, різної вологості, засмітнення і класності є індивідуальні і підбираються оператором в залежності від поставленої задачі.

Варто пам'ятати, що збільшення виробничої потужності машини можна робити до тих пір, пока не почне псуватися якість калібровки (очистки) зерна чи поки не почнеться викид зерна разом з відпрацьованих повітрям. Для різних культур поріг погіршення калібровки є різний, тому оператор визначає його самостійно.

В режимі калібровки незалежно від дій оператора також має місце викид легких домішок з первинного матеріалу під час проходження камери сепарації, тобто проходить очистка разом з калібровкою.